AFFIRMATION

Allt vi säger och tänker påverkar oss. Att använda positiva tankar för att ”peppa” oss själva kan göra oss mentalt starkare. Det finns vetenskapliga studier som visar att när våra hjärnor får "lyssna till" stärkande budskap så påverkas hela vårt nervsystem på ett positivt sätt. Tänd ljuset dagligen och ägna en stund åt budskapet.
Tips!
Bra placering för ljuset är sovrum, badrum och arbetsplats.

För inspiration, nyheter och tips, följ oss på Instagram